บ้าน

– บ้าน –


ในชีวิตของคนเรา สิ่งที่เป็นความฝันสุดยอดอย่างหนึ่งคือ การได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือใหญ่ บ้านนั้นจะต้องบรรจุไว้ซึ่งความอบอุ่น ปลอดภัย สะดวกสบาย ที่สำคัญคือ เป็นที่พักพิงได้ทุกยามที่เรารู้สึกเหนื่อยล้า จากภารกิจอันแสนวุ่นวาย โดยไม่ต้องขวนขวายดิ้นรน ออกไปแสวงหาความสุขจอมปลอมจากสถานเริงรมย์ต่างๆ

“บ้าน” ควรมีความพอเหมาะพอดีแก่เราและครอบครัว กล่าวคือ มีพื้นที่ใช้สอยอย่างครบถ้วน และมีขนาดพอเหมาะพอควร ไม่ใหญ่หรือเล็ก จนเกินไป ภายในบ้านได้รับแสงสว่างที่พอเหมาะ ระบายอากาศได้ดี และมีค่าก่อสร้างที่เหมาะสม ไม่สร้างภาระให้แก่เราจนเกิดความเครียด

การรังสรรค์ “บ้าน” ขึ้นมาพร้อมกับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและคุ้มค่าต่อการลงทุนนั้น ไม่สามารถทำได้โดยสูตรสำเร็จ เพียงสูตรเดียว แต่ต้อง มีความรู้ความเข้าใจต่อหลายกระบวนการที่จะทำให้เกิด “บ้านที่ดี” มีความร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งจากเจ้าของบ้าน ผู้ออกแบบในแขนงต่างๆ รวมทั้ง ผู้รับเหมา ดังนั้นบ้านจึงมิได้หมายความถึงที่อยู่อาศัยแต่เพียงอย่างเดียว หากยังหมายรวมถึงเอกลักษณ์ของเจ้าของบ้าน การสร้างสรรค์งานของ ทีมสถาปนิกและวิศวกร ผลงานการก่อสร้างของผู้รับเหมา และอื่นๆ อีกมากมาย