บริการฟรี

– บริการฟรี –


บริการฟรี
เขียนแบบบ้านพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ให้บริการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่ง
ฟรี! ฝ้าหลุม 1 จุด
ติดตั้งระบบท่อกำจัดปลวก และพ่นน้ำยาหนึ่งครั้ง (ปีแรก)
ติดตั้งเค้าน์เตอร์ห้องครัว อ่างล้างจาน 1 หลุม (ยกเว้นเตาแก๊ส)
บริการรับประกันผลงาน
รับประกันผลงานคุณภาพทั่วไป 1 ปี ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุ-อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน