งวดชำระเงิน

– งวดชำระเงิน –


แบบบ้านชั้นเดียว ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

งวดที่ ชำระ(%) งานที่ดำเนินการ/ระยะเวลาก่อสร้าง 6 – 7 เดือน
1 10 ชำระในวันทำสัญญา
2 15 ชำระเมื่อ วางผังบริเวณ ก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
3 20 ชำระเมื่อ หล่อคานชั้นที่ 1 หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 1 วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป เทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้น เทพื้นห้องน้ำชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
4 20 ชำระเมื่อ งานโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคา ก่ออิฐตั้งวงกบไม้ 100% (ยกเว้นวงกบ UPVC,อลูมีเนียม) งานเดินท่อร้อยสายไฟ ติดตั้งระบบท่อประปา-ท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
5 20 ชำระเมื่อ งานฉาบปูน 100% งานฝ้าเพดาน 100% งานผิวพื้น-ผิวผนัง 50% ร้อยสายไฟในท่อ ติดตั้งบ่อเกรอะ- บ่อซึม(ถังบำบัดน้ำเสีย) แล้วเสร็จ
6 10 ชำระเมื่อ งานผิวพื้น-ผิวผนัง 100% ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
7 5 ชำระเมื่อ ทาสีจริง เก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง พร้อมส่งมอบบ้าน

แบบบ้าน 2 ชั้น ราคาไม่เกิน 4 ล้านบาท

งวดที่ ชำระ(%) งานที่ดำเนินการ/ระยะเวลาก่อสร้าง 8 – 9 เดือน
1 10 ชำระในวันทำสัญญา
2 10 ชำระเมื่อ วางผังบริเวณ ก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
3 15 ชำระเมื่อ หล่อคานชั้นที่หนึง หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่หนึ่ง วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป
เทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้น เทพื้นห้องน้ำชั้นที่หนึ่ง แล้วเสร็จ
4 15 ชำระเมื่อ หล่อคานชั้นที่สอง หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่สอง วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป
เทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้น เทพื้นห้องน้ำชั้นที่สอง โครงสร้างบันได แล้วเสร็จ
5 15 ชำระเมื่อ งานโครงหลัง ก่ออิฐตั้งวงกบไม้ 50% (ยกเว้นวงกบ UPVC,อลูมีเนียม)
ติดตั้งระบบท่อประปา-ท่อสุขาภิบาล ติดตั้งบ่อเกรอะ-บ่อซึม(ถังบำบัดน้ำเสีย) แล้วเสร็จ
6 10 ชำระเมื่อ ก่ออิฐตั้งวงกบไม้ 100% (ยกเว้นวงกบ UPVC,อลูมีเนียม) มุงหลังคา(ยกเว้นหลังคารอบล่าง)
งานฉาบปูนผนัง 50% งานฝ้าเพดาน 50 % เดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ
7 10 ชำระเมื่อ งานฉาบปูนผนัง 100% งานฝ้าเพดาน 100 % งานผิวพื้น-ผิวผนัง 50% ติดตั้งวงกบ UPVC, อลูมิเนียม ร้อยสายไฟในท่อ แล้วเสร็จ
8 10 ชำระเมื่อ งานผิวพื้น-ผิวผนัง 100% ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์ มุงหลังคารอบล่าง แล้วเสร็จ
9 5 ชำระเมื่อ ทาสีจริง เก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง พร้อมส่งมอบบ้าน

แบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 4 ล้านบาทขึ้นไป

งวดที่ ชำระ(%) งานที่ดำเนินการ/ระยะเวลาก่อสร้าง 10 – 16 เดือน
1 10 ชำระในวันทำสัญญา
2 10 ชำระเมื่อ งานวางผังบริเวณ, หล่อคอนกรีตฐานราก, เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
3 10 ชำระเมื่อ หล่อคานชั้นที่หนึง หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่หนึ่ง วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป
เทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้น เทพื้นห้องน้ำชั้นที่หนึ่ง แล้วเสร็จ
4 10 ชำระเมื่อ หล่อคานชั้นที่สอง หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่สอง วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป
เทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้น เทพื้นห้องน้ำชั้นที่สอง แล้วเสร็จ
5 10 ชำระเมื่อ งานโครงสร้างบันได โครงหลังคา ก่ออิฐตั้งวงกบไม้ 50% (ยกเว้นวงกบ UPVC,อลูมีเนียม)
6 10 ชำระเมื่อ งานมุงหลังคา(ยกเว้นหลังคารอบล่าง) ก่ออิฐตั้งวงกบไม้ 100% (ยกเว้นวงกบ UPVC, อลูมีเนียม) เดินท่อร้อยสายไฟ ติดตั้งระบบท่อประปา-ท่อสุขาภิบาล ภายในอาคาร แล้วเสร็จ
7 10 ชำระเมื่อ งานฉาบปูนผนัง 50% งานฝ้าเพดาน 50% ติดตั้งบ่อเกรอะ-บ่อซึม(ถังบำบัดน้ำเสีย)แล้วเสร็จ
8 10 ชำระเมื่อ งานฉาบปูนผนัง 100% งานฝ้าเพดาน 100% งานผิวพื้น-ผิวผนัง 50% แล้วเสร็จ
9 10 ชำระเมื่อ งานผิวพื้น-ผิวผนัง 100% มุงหลังคารอบล่าง ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์
10 5 ชำระเมื่อ ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
11 5 ชำระเมื่อ ทาสีจริง เก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง พร้อมส่งมอบบ้าน